KGK กรุ๊ป : เรื่องราวของเรา


ธุรกิจแบบครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาได้กระจายจากการทำเหมืองไปสู่การทำธุรกิจค้าปลีก ซึ่งนั่นเป็นเครื่องหมายแสดงสถานะของพวกเขาที่เหนือชั้นต่อเนื่องในอุตสาหกรรมของอัญมณีและเครื่องประดับจิวเวลรี่ และแปลได้ว่าเกิดเป็นห่วงโซ่มูลค่าและทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

ข้อเท็จจริงพอสังเขป

  • สำนักงานใหญ่ที่ฮ่องกง
  • ทีมงาน 15,000 คน
  • ดำเนินธุรกิจในเอเชีย, อเมริกา, ยุโรป, แอฟริกา.

เรื่องราวของเรา

KGK Group ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2448 เมื่อ Mr.Shri Keshrimalji Kothari เริ่มต้นจากการขายพลอยพม่าในเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย ด้วยหลักการและความมุ่งมั่นที่ชัดเจนของเขาจนมาเป็นบริษัทในวันนี้ แรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของบิดาของเขา Mr.Ghisilalji Kothari ช่วยสร้างสร้างสรรค์นวัตกรรมดั้งเดิมและความหลากหลาย ซึ่งสร้างความเจริญเติบโตและการขยายตัวให้กับกลุ่มบริษัทในช่วงแรก

บริษัทเจริญรุ่งเรืองและกลายเป็นบริษัทข้ามชาติชั้นนำภายใต้การนำของรุ่นที่สาม เรายังคงดำเนินธุรกิจตามหลักการสูงสุดด้วยความศรัทธา ความเคารพและความซื่อสัตย์ตามแบบอย่างผู้ก่อตั้งของเรา

about-founders-skk
Shri Keshrimal Kothari
(พ.ศ.2427 – พ.ศ.2499)
about-founders-sgk
Shri Ghisilal Kothari
(พ.ศ.2458 – พ.ศ.2518)

ผู้นำ

Milestones