KGK กรุ๊ป : เรื่องราวของเรา

ความแตกต่างของ KGK
การบูรณาการธุรกิจแนวดิ่งที่โดดเด่นนี้ครอบคลุมตั้งแต่การทำเหมืองไปจนถึงการขายปลีก ซึ่งแสดงถึงธุรกิจที่เหนือชั้นต่อเนื่องจากพลอยและอัญมณีที่ทำให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าและทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

ข้อเท็จจริงพอสังเขป

  • สำนักงานใหญ่ที่ฮ่องกง
  • ทีมงาน 12,000 คน
  • ครอบคลุมธุรกิจในเอเชีย อเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง รัสเซีย

เรื่องราวของเรา

KGK กรุ๊ป เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2448 เมื่อ นาย Shri Keshrimalji Kothari เริ่มการขายพลอยพม่าในเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย หลักการ ความชอบ และความหลงใหลของเขาเป็นที่เห็นได้ชัดในวันนี้ทั่วทั้งบริษัทของเรา แรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของบิดาของเขา นาย Ghisilalji Kothari ช่วยสร้างสร้างสรรค์นวัตกรรมดั้งเดิมและความหลากหลาย ซึ่งสร้างความเจริญเติบโตและการขยายตัวให้กับกลุ่มบริษัทในช่วงแรก

บริษัทเจริญรุ่งเรืองและกลายเป็นบริษัทข้ามชาติชั้นนำภายใต้การนำของรุ่นที่สาม เรายังคงดำเนินธุรกิจตามหลักการสูงสุดด้วยความศรัทธา ความเคารพและความซื่อสัตย์ตามแบบอย่างผู้ก่อตั้งของเรา

about-founders-skk
Shri Keshrimal Kothari
(1884 – 1956)
about-founders-sgk
Shri Ghisilal Kothari
(1915 – 1975)

ผู้นำ

Milestones