ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 KGK กรุ๊ป ได้แตกธุรกิจไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ เราเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่จะถือว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่เหมือนกับอัญมณี เราจึงใช้หลักการเดียวกันที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในธุรกิจอัญมณีพร้อมด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้น

KGK ได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก ครอบคลุมที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรม อุตสาหกรรม การบันเทิงและการศึกษา เรามุ่งที่จะสร้างคุณภาพที่ยั่งยืนและความพึงพอใจของลูกค้าในทุก ๆ โครงการ