เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความคุ้มค่าสูงสุด KGK Group ลงทุนในการทำเหมืองพลอยหลัก ๆ ในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา KGK มุ่งมั่นที่จะสรรหาแหล่งโดยสอดคล้องกับหลักจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น. เราไม่ได้ขุดพลอยจากพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง และเหมืองของเราเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

นักอัญมณีและวิศวกรของ KGK ได้คัดสรรอัญมณีหลากสีแปลกใหม่ที่เป็นที่ต้องการอย่างสูง ได้แก่

mining
มรกต
mining
พลอยรูเบลไลท์

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับการติดต่อจากเจ้าของเหมืองพลอยที่มีหลักฐานทางการเงินซึ่งประสงค์จะร่วมลงทุนกับเรา

ติดต่อ KGK เกี่ยวกับกาเหมืองของเรา

Group websites
KGK Jewellery Manufacturing (Thailand) Limited
KGK Realty

Entice
Martin Flyer
Gregg Ruth