เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความคุ้มค่า KGK กรุ๊ปลงทุนในการทำเหมืองพลอยหลัก ๆ ในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาแหล่งโดยสอดคล้องกับหลักจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น เราไม่ได้ขุดพลอยจากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและเหมืองของเราเป็นไปในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

นักอัญมณีและวิศวกรของ KGK ได้คัดสรรอัญมณีหลากสีที่แปลกใหม่สวยงามซึ่งเป็นที่น่าต้องการอย่างยิ่ง เช่น:

mining
มรกต
mining
พลอยรูเบลไลท์

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับการติดต่อจากเจ้าของเหมืองพลอยที่มีหลักฐานทางการเงินซึ่งประสงค์จะร่วมลงทุนกับเรา

ติดต่อ KGK เกี่ยวกับการทำเหมือง

Group websites
KGK Creations
KGK Jewels
KGK Infrastructure

Entice
Martin Flyer
Gregg Ruth