KGK Group เน้นย้ำเรื่องความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์และจริยธรรมอย่างเคร่งครัดในทุก ๆ เรื่องของเรา ธุรกิจเรามีการจัดการดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติสอดคล้องกับ BPP
โครงการกำกับดูแลของ De Beers ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าแนวการปฏิบัตินั้นที่ดีที่สุดสำหรับสิทธิมนุษยชนแรงงานและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานของเพชร

ได้รับการรับรองจาก RJC
สภารับรองด้านเครื่องประดับเจิวเวลรี่ได้ดำเนินโครงการรับรองการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางธุรกิจที่รับผิดชอบ ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานเรื่องเครื่องประดับจิวเวลรี่

ธุรกิจครอบครัวของเราสร้างขึ้นบนอุดมการณ์ที่ทำให้เราสามารถเติบโตข้ามพรมแดนและวัฒนธรรมได้ เราเชื่อว่าสัจธรรมนั้นมีหลายแง่มุม ซึ่งเราเคารพวิถีชีวิตและตระหนักในความหลากหลายที่มีความแตกต่างกัน เรายอมรับมุมมองของผู้อื่นและมุ่งมั่นเพื่อความโปร่งใสและสมดุลในความสัมพันธ์ของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนกลับไปสู่ประชาชนและชุมชน ซึ่งทำให้ความตั้งใจและความพยายามของเรามีความเป็นไปได้ กลุ่มบริษัทของเราได้สนับสนุนโครงการการกุศลต่าง ๆ มากมาย

โรงพยาบาลโรคมะเร็งและศูนย์วิจัย BHAGWAN MAHAVEER

โรงพยาบาลโรคมะเร็งและศูนย์วิจัย Bhagwan Mahaveer ในเมืองชัยปุระ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 และได้รับเงินกองทุนสนับสนุนจาก KGK Group โดยเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งที่มีความชำนาญเฉพาะทางแห่งเดียวในภาคเหนือของประเทศอินเดีย

NABH ขนาด 250 เตียง เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูงแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นไปที่การดูแลเพื่อนมนุษย์และความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

โรงพยาบาลมีแผนกผ่าตัดรักษาและมะเร็งวิทยา แผนกแพทย์ด้านเนื้องอก การฉายแสง ภาควิชารังสีพยาธิวิทยาและธนาคารเลือด เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการสร้างตึก IPD จำนวน 7 ชั้นที่แยกออกมาต่างหากเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

เช่นเดียวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูง อีกฝั่งของตึกที่ดูแลรักษาโรคมะเร็งของผู้หญิงได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือมีความเป็นส่วนตัว แสดงถึงความมีมนุษยธรรม และเรามีการขยายความช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับผู้ด้อยโอกาสตามหลักศีลธรรมด้วยเช่นกัน

เยี่ยมชมเว็ปไซด์ bmchrc.org

KGK กรุ๊ป เป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

KGK Group เป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร SS Jain Subodh Shiksha Samiti เป็นคนจัดการด้านการศึกษาให้กับนักเรียนกว่า 22,000 คนในรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย

การริเริ่มครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2461 โดยชั้นเรียนเริ่มแรกที่มีเพียงแค่เด็กหญิง 4 คน ปัจจุบันชื่อนี้เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการการศึกษาทั้งสิ้น 19 สถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของเรา รวมทั้งโรงเรียนอนุบาล วิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการฝึกอบรมวิชาชีพครูและสถาบันมืออาชีพต่าง ๆ เช่น สถาบัน MBA สถาบัน MCA และวิทยาลัยกฎหมาย

สถาบันและทีมงาน 900 คนถูกชี้นำโดยหลักการที่ว่าคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและปฏิเสธไม่ได้ นักเรียนทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการบรรลุศักยภาพของพวกเขา สมาชิก Samiti มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพที่เข้าถึงได้แก่ทุกๆ คน

เยี่ยมชมเว็ปไซด์ http://subodhshikshasamiti.org/