KGK กรุ๊ปให้สัญญาที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและมีความสุขกับโลกแห่งเพชรพลอยและอัญมณีรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ของเราเราเจริญก้าวข้ามพรมแดนและวัฒนธรรมโดยคำนึงถึงความแตกต่างและเน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม

เรายินดีเสมอที่จะได้รับการติดต่อจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ กรุณาเล่าเรื่องราวของคุณและบอกเราว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างให้กับครอบครัว KGK ทั่วโลก

ส่งประวัติการทำงานของคุณ